opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Oferujemy szeroki zakres usług, pozwalających zrealizować wszelkie zamierzenia inwestycyjne. Poprzez szczegółowe analizy szukamy najbardziej wydajnych rozwiązań i strategii planistycznych dostosowanych do wymagań klienta. Nasze doświadczenie pozwala nam także proponować alternatywne sposoby organizacji pracy, mające na celu poprawienie funkcjonalności i efektywności.

  • przygotowanie dokumentacji formalno prawnej,
  • analizy ekonomiczne,
  • nadzór inwestorski,
  • tworzenie i kontrola harmonogramów prac,
  • koordynacja projektu , odbiory końcowe.

Oferujemy szeroki zakres usług, pozwalających zrealizować wszelkie zamierzenia inwestycyjne. Poprzez szczegółowe analizy szukamy najbardziej wydajnych rozwiązań i strategii planistycznych dostosowanych do wymagań klienta. Nasze doświadczenie pozwala nam także proponować alternatywne sposoby organizacji pracy, mające na celu poprawienie funkcjonalności i efektywności