opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Zakres usług :

  • Opinie prawne z zakresu prawa budowlanego , kodeksu spółek handlowych;
  • Doradztwo w postępowaniach administracyjnych;
  • Operaty szacunkowe , Biznes Plany;
  • Doradztwo w zakresie nabycia / sprzedaży nieruchomości wraz z uporządkowaniem stanu prawnego.

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw i instytucji działających w kraju i zagranicą poprzez świadczenie profesjonalnych usług doradczych. . Zespół pracowników oraz jego współpracownicy to doświadczeni specjaliści, biegle posługujący się językami obcymi, posiadający wykształcenie, będący praktykami życia gospodarczego.